ŠkVP  MRAVČEK

O našej MŠ

Materská škola sa nachádza v prírodnom prostredí v lone Západných a Nízkych Tatier. Prostredníctvom environmentálnej výchovy vytvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu (turistické vychádzky, zážitkové učenie, skrášľovanie svojho okolia v spolupráci so SOŠ lesníckou a drevárskou - Liptovský Hrádok).

Cieľom našej materskej školy je získať vzdelanie podľa "školského zákona" /zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Prečo sa voláme Mravček? Lebo slovo "mravček" u nás znamená:

M- motivácia rozvíjať u detí vnútornú motiváciu, využívať prirodzenú zvedavosť detí

R- rozvoj reči riekankami, hrami, piesňami, spolupráca s logopédom

A - aktivita aktívny život školy v spolupráci s obcou Podtureň

V- výchova a vzdelávanie poskytnúť kvalitnú edukáciu všetkým vekovým kategóriám

Č- čítanie s porozumením príprava na čítanie s porozumením

E- emocionalizácia a empatia rozvíjať u detí city a vyjadrovať emócie, schopnosť vcítiť sa

K - kreativita kreatívne tvorenie s deťmi
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky