Dobré rady nad...


Čo by malo  dieťa pri nástupe do materskej školy vedieť:

 • ovládanie hygienických návykov, plienky v prostredí materskej školy sú prípustné v začiatkoch / prvé mesiace/ iba na spanie,

 •  tiež má dieťa vedieť oznámiť, že potrebuje použiť záchod

 • zvládnutá lokomócia - chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára

 • vysmrkať sa

Čo treba do materskej školy pri nástupe priniesť:

 • pyžamko

 • prezúvky s uzavretou pätou

 • náhradné oblečenie

Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.

Adaptačný program našej materskej školy:

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy:

 • Prijímame dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou.

 • Vytvárame pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov.

 • Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom poskytujeme radosť a uspokojenie dieťaťa pri pobyte v MŠ.

 • V rozhovoroch s rodičmi dieťaťa získavame informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku.

 • Dieťa si zvyká postupne na pobyt v MŠ
 •  Je dobré keď si dieťa prinesie do MŠ najmä v začiatkoch nejakú obľúbenú  hračku, plyšáka  a pod.

Odporúčame:

 • pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov. Spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín

 • krátke a vrúcne ranné lúčenie pred vstupom do triedy

 • rozhovory s triednou učiteľkou viesť v popoludňajších hodinách - vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky