aktualizačné vzdelávanie

aktualizačné vzdelávanie

 Poskytovateľom aktualizačného  vzdelávania v MŠ je podľa zákona č.317/2019 obec Podtureň. Program aktualizačného vzdelávania bol schválený na školský rok 2019/20.

1. program Platná legislatíva ... v trvaní 6 hodín

2. program Počúvanie hudby v MŠ v trvaní 14 hodín.

Vložte svoj text

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky